{SLIDE}

viêm gan

Thuốc Velsovir, Hộp 28 viên
Mã số: 10669
44

Thuốc Velsovir, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Velakast 400mg/100mg, Hộp 28 viên
Mã số: 10668
68

Thuốc Velakast 400mg/100mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
8,200,000 đ
Thuốc Topflovir, Hộp 30 viên
Mã số: 10667
52

Thuốc Topflovir, Hộp 30 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Tenolam, Hộp 10 viên
Mã số: 10666
53

Thuốc Tenolam, Hộp 10 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Soledivir, Hộp 28 viên
Mã số: 10663
69

Thuốc Soledivir, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Sofokast, Hộp 28 viên
Mã số: 10662
55

Thuốc Sofokast, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Sofab LP, Hộp 28 viên
Mã số: 10661
46

Thuốc Sofab LP, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Ribazole 500mg, Hộp 10 viên
Mã số: 10660
45

Thuốc Ribazole 500mg, Hộp 10 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Getino B 300mg, Hộp 30 viên
Mã số: 10659
68

Thuốc Getino B 300mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Dacikast 60, Hộp 28 viên
Mã số: 10658
41

Thuốc Dacikast 60, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Copegus 200mg, Hộp 42 viên
Mã số: 10657
50

Thuốc Copegus 200mg, Hộp 42 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Virpas, Hộp 28 viên
Mã số: 10655
49

Thuốc Virpas, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Sovihep 400mg, Hộp 28 viên
Mã số: 10580
34

Thuốc Sovihep 400mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Sofocure L 90mg/400mg, Hộp 28 viên
Mã số: 10579
28

Thuốc Sofocure L 90mg/400mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Sofgen 400mg, Hộp 28 viên
Mã số: 10578
38

Thuốc Sofgen 400mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Lucitaf 25mg, Hộp 30 viên
Mã số: 10577
47

Thuốc Lucitaf 25mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Cimivir L 90mg/400mg, Hộp 28 viên
Mã số: 10575
31

Thuốc Cimivir L 90mg/400mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Resof Total, Hộp 28 viên
Mã số: 10573
47

Thuốc Resof Total, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Protevir 300mg, Hộp 30 viên
Mã số: 10572
39

Thuốc Protevir 300mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Dacihep 60mg, Hộp 28 viên
Mã số: 10571
22

Thuốc Dacihep 60mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Thuốc Sofosvel 400mg/100mg, Hộp 28 viên
Mã số: 10569
24

Thuốc Sofosvel 400mg/100mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
Abbott Tenfoplus 25mg, Hộp 30 viên
Mã số: 10551
39

Abbott Tenfoplus 25mg, Hộp 30 viên

Liên hệ
2,160,000 đ
Thuốc Lucius Lucisof 400mg, Hộp 28 viên
Mã số: 10531
35

Thuốc Lucius Lucisof 400mg, Hộp 28 viên

Liên hệ
0 đ
 Danh mục sản phẩm

Khách hàng đánh giá

( ít nhất 5 sao )
( ít nhất 4 sao )
( ít nhất 3 sao )
( ít nhất 2 sao )
( ít nhất 1 sao )

Thương hiệu

Quy cách đóng gói

www.webso.vn

0909 54 6070

Back to top