Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn bán hàng, Trình dược viên Xem chi tiết

{SLIDE}

Thuốc nhỏ mắt

Thuốc nhỏ mắt Traphaco Quimoxi, Hộp 5ml
Mã số: 7311
22

Thuốc nhỏ mắt Traphaco Quimoxi, Hộp 5ml

35,000 đ
70,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Traphaco Ofloxacin 0,3% Chai 5ml
Mã số: 7307
21

Thuốc nhỏ mắt Traphaco Ofloxacin 0,3% Chai 5ml

9,500 đ
19,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Napharoton Nam hà 15ml
Mã số: 7283
27

Thuốc nhỏ mắt Napharoton Nam hà 15ml

15,000 đ
30,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Naphacollyre Nam hà 10ml
Mã số: 7281
18

Thuốc nhỏ mắt Naphacollyre Nam hà 10ml

16,000 đ
32,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Naphacollyre Nam hà 8ml
Mã số: 7280
19

Thuốc nhỏ mắt Naphacollyre Nam hà 8ml

14,000 đ
28,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Top Pirex Nam hà 5ml
Mã số: 7276
19

Thuốc nhỏ mắt Top Pirex Nam hà 5ml

15,000 đ
30,000 đ
Thuốc nhỏ mắt, mũi, tai Polydeson 5ml Vidipha
Mã số: 6718
62

Thuốc nhỏ mắt, mũi, tai Polydeson 5ml Vidipha

4,060 đ
5,800 đ
Thuốc nhỏ mắt Neodex 5ml Pharmedic
Mã số: 6717
51

Thuốc nhỏ mắt Neodex 5ml Pharmedic

4,900 đ
7,000 đ
Thuốc nhỏ mắt NEOCIN 5ml Pharmedic
Mã số: 6716
49

Thuốc nhỏ mắt NEOCIN 5ml Pharmedic

4,800 đ
6,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Oflomax 5ml QM.Mediphar
Mã số: 6715
51

Thuốc nhỏ mắt Oflomax 5ml QM.Mediphar

7,920 đ
13,200 đ
Thuốc nhỏ mắt Eylight Cool, Hộp 10ml
Mã số: 6459
39

Thuốc nhỏ mắt Eylight Cool, Hộp 10ml

20,000 đ
40,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Eylight Vita, Hộp 10ml
Mã số: 6458
36

Thuốc nhỏ mắt Eylight Vita, Hộp 10ml

23,000 đ
46,000 đ
Thuốc nhỏ mắt V.Rohto 13ml
Mã số: 6337
42

Thuốc nhỏ mắt V.Rohto 13ml

45,000 đ
85,000 đ
Thuốc nhỏ mắt VITOL 0.18%, lọ 10 ml
Mã số: 6325
298

Thuốc nhỏ mắt VITOL 0.18%, lọ 10 ml

48,000 đ
96,000 đ
Thuốc nhỏ mắt OLEVID, Lọ 5 ml
Mã số: 6324
150

Thuốc nhỏ mắt OLEVID, Lọ 5 ml

88,000 đ
176,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Syseye, Lọ 10 ml
Mã số: 6323
83

Thuốc nhỏ mắt Syseye, Lọ 10 ml

25,000 đ
50,000 đ
Thuốc nhỏ mắt METODEX SPS, lọ 5 ml
Mã số: 6321
79

Thuốc nhỏ mắt METODEX SPS, lọ 5 ml

35,000 đ
70,000 đ
Thuốc nhỏ mắt MELEVO, Lọ 5 ml
Mã số: 6320
70

Thuốc nhỏ mắt MELEVO, Lọ 5 ml

30,000 đ
60,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Metobra, Lọ 5 ml
Mã số: 6319
91

Thuốc nhỏ mắt Metobra, Lọ 5 ml

18,000 đ
36,000 đ
Thuốc nhỏ mắt METODEX, lọ 5 ml
Mã số: 6318
40

Thuốc nhỏ mắt METODEX, lọ 5 ml

27,000 đ
54,000 đ
Thuốc nhỏ mắt Osla Online, Lọ 10ml
Mã số: 6317
125

Thuốc nhỏ mắt Osla Online, Lọ 10ml

33,000 đ
66,000 đ
Thuốc nhỏ mắt cho trẻ em Osla Baby, Chai 10 ml
Mã số: 6316
49

Thuốc nhỏ mắt cho trẻ em Osla Baby, Chai 10 ml

8,000 đ
16,000 đ
Thuốc nhỏ mắt OSLA REDI, Lọ 15ml
Mã số: 6315
62

Thuốc nhỏ mắt OSLA REDI, Lọ 15ml

25,000 đ
50,000 đ
 Danh mục sản phẩm

Khách hàng đánh giá

( ít nhất 5 sao )
( ít nhất 4 sao )
( ít nhất 3 sao )
( ít nhất 2 sao )
( ít nhất 1 sao )

Thương hiệu

Quy cách đóng gói

www.webso.vn

0909 54 6070

Back to top